. 1 פעילויות המכוונות להבנת הנקרא ) המורים יחליטו אם הן מתאימות לכיתתם ) . דוגמה - פעילות 7 בעמ' : 18 מהו " החור ? "באוזון כיצד הוא נוצר ? ומה ניתן לעשות כדי להקטין את הנזק שהוא גורם ? . 2 פעילויות המכוונות לניתוח תמונה או מפה דוגמה - פעילות 3 בעמ' : 83 לפניכם מפה של מערכת לחץ אוויר , ומתוארים בה מקומם של הרמות והשקעים באזור . כתבו במחברת איזו מערכת לחץ אוויר ) רמה או שקע ( מסומנת באות א , ואיזו מערכת לחץ אוויר מסומנת באות ב . הסבירו כיצד אפשר לדעת זאת . . 3 פעילויות הכוללות ניסוי והסקת מסקנות דוגמה - פעילות 3 בעמ' : 58 הוציאו פחית של משקה קר מן המקרר לחדר חם . מה מצטבר על גבי הפחית ? במה דומה תהליך זה לתהליכים המתרחשים בטבע בהיווצרות העננים והטל ? . 4 פעילויות המכוונות לחקר בסביבה הקרובה דוגמה - פעילות מהאינטרנט בעמ' : 87 היכנסו לאתר של השירות המטאורולוגי הישראלי , ביום חורף גשום , למדור " מכ"ם מזג . "אוויר התבוננו בתמונה שתופיע לפניכם ורשמו היכן צפויים בשעות שלאחר מכן גשמים , ומה תהיה עוצמתם . . 5 פעילויות שמעודדות להתעדכן ולהביא לכיתה ידיעות אקטואליות דוגמה - פעילות מהאינטרנט בעמ' :...  אל הספר
מטח : המרכז לטכנולוגיה חינוכית