בסוף כל פרק בספר הלימוד תמצאו פעילויות מגוונות : פעילויות פשוטות יחסית המבוססות על הפקת מידע בסיסי מן הטקסט ומן החומר הגרפי , ופעילויות מורכבות יותר המצריכות חשיבה מופשטת - ניתוח , פירוש וכדומה . כמו כן , יש פעילויות שביצוען דורש זמן קצר , ואחרות מקיפות יותר , ויש צורך בזמן רב לביצוען .  אל הספר
מטח : המרכז לטכנולוגיה חינוכית