לפניכם הצעה לארגון ההוראה של פרק א : האטמוספרה של כדור הארץ . הצעה זאת היא דוגמה לארגון ההוראה גם בפרקי הספר האחרים . חשוב לציין : יש חלופות מעניינות רבות לארגון ההוראה של פרק זה , ואנו מביאים רק אחת מהן . תחילה נציע לחלק את התכנים של הטקסט לשני סוגים - תוכני בסיס ותוכני הרחבה : לפי ההצעה הזאת 60 % -כ מהחומר הוא חומר בסיס , 40 % -וכ מהחומר הוא חומר הרחבה . שיעור 1 האטמוספרה מהי ) שיעור פרונטאלי ( א . הצגת נושא האטמוספרה לפי עמ' 7-6 בספר הלימוד , בסיוע התמונה והגרף . ב . הצגת ארגון הלמידה של הפרק ) כפי שיובהר בהמשך ) . שיעורי בית א . להכין את פעילות 1 ואת פעילות 3 בעמ' 18 בספר הלימוד . ב . לאסוף ולהביא לכיתה מידע בנושאים : התחממות כדור הארץ , זיהום אוויר , החור באוזון . מקורות המידע : תמונות , כתבות מן העיתונות , ספרים , רשת האינטרנט . ג . תלמידים שמוכנים להשקיע , שהנושא מעניין אותם ואשר רוצים , "בונוס" יכולים לבחור נושא מתוך תוכני ההרחבה בטבלה שלמעלה , ולקרוא אותו לשיעור הבא . שיעור 2 שינויים בהרכב האוויר בעידן המודרני בראשית השיעור ייאספו חומרי המידע שהתלמידים הביאו מהבית ) בנוסף לחומ...  אל הספר
מטח : המרכז לטכנולוגיה חינוכית