לפניכם 4 דוגמאות לדרכי הוראה-למידה , אשר עשויות להתאים להוראת התכנית . דוגמאות אלה הן בבחינת המלצות , ואפשר , כמובן , להורות וללמוד בדרכים אחרות . . 1 להרבות בעשייה ובבנייה כדי שתוכני הלמידה והמושגים הרבים יהיו מוחשיים , חשוב מאוד להרבות בעשייה ובבנייה בדרכים שונות , כגון : עריכת ניסויים , בניית דגמים תלת-ממדיים , צילום וניתוח של תמונות , ניתוח מפות , סיורים וכדומה . הקמת תחנה מטאורולוגית בבית-הספר - מומלץ לבנות מכשירי מדידה פשוטים ולהציבם במקום המיועד לתחנה מטאורולוגית קטנה בחצר בית-הספר . המכשירים הם : שבשבת , מד-רוח , מד-גשם , מד-חום וברומטר . תורנים מן הכיתה יעקבו אחרי הנתונים ויתעדו אותם על לוח מיוחד בכיתה או בחצר בית-הספר . איך בונים את המכשירים ? - הנחיות לבניית מכשירים פשוטים תמצאו בספר כיצד פועל כדור הארץ ) ראו בנספח בסוף המדריך הזה . ) המכשירים המומלצים לבנייה הם : ברומטר ) עמ' , ) 156 שבשבת ומד-רוח ) עמ' ) 169-168 ומד-גשם ) עמ' . ) 170 הסברים מלווים בתמונות לבניית מכשירים למדידת תנאי מזג אוויר אפשר למצוא גם ברשת האינטרנט באתר מזג אוויר של ילדי מטולה במדור במו ידינו ) ראו באס...  אל הספר
מטח : המרכז לטכנולוגיה חינוכית