בכיתה ההטרוגנית - בשל הש נ ת בין התלמידים - אי אפשר לצפות מכל התלמידים למידה שווה של היקף ושל העמקה בתוכני הלימוד . בנוסף לכך , לרשותכם , המורים , רק זמן מצומצם ביותר 20 ( שעות בלבד ( להוראת נושא האקלים כולו , וחומר הלימוד בספר הוא רחב היקף ועשיר באמצעי למידה . למעשה , במשך הזמן הקצר הזה אי אפשר ללמד באופן אינטנסיבי את כל חלקי הספר במלואם , ולכן אנו ממליצים ללמד את התכנית תוך בחירה והתאמה של התכנים , וליצור הבחנות בין נושאים שונים בתוך החומר : בין נושאי לימוד גרעיניים , שהם המוקד והבסיס של החומר , לבין נושאים להרחבת העיסוק בחומר ולהעשרתו . נושאי הגרעין - הבסיס - הם התכנים , המושגים והמיומנויות , שכל תלמיד ותלמידה בכיתה ההטרוגנית צריכים לדעת . הנושאים האחרים הם התכנים , המושגים והמיומנויות , שרק חלק מתלמידי הכיתה ההטרוגנית ירצו או יוכלו לעסוק בהם . כללית , תוכני ההרחבה הוכנסו למסגרות במדור עוד מבט , אך " אליה וקוץ , "בה שהרי דווקא תכנים אלה עשויים לרתק תלמידים רבים . ראו , למשל : פתיתי שלג מרהיבים בעמ' , 53 או אגם צ'אד הולך ומצטמק בעמ' . 94 המלצה - לא כולם צריכים ללמוד הכול בשל ההבדלים ...  אל הספר
מטח : המרכז לטכנולוגיה חינוכית