בפיתוח ספר הלימוד נלקחה בחשבון הש נ ת של הלומדים , ולכן תמצאו בו אפשרות לקדם למידה משמעותית אצל כל תלמיד ותלמידה - על-פי סגנון הלמידה שלהם , יכולתם , נטיותיהם וצורכיהם . ועוד תמצאו בספר אפשרויות לטפח את העצמאות של היחידים כלומדים ולפתח את יכולתם לעבוד בצוות . ספר הלימוד יוצר סביבת לימודים עשירה המאפשרת התאמה ללומדים השונים . . 1 הספר מאפשר בחירה של נושאי הלימוד , של דרכי הוראה , של קבוצת הלימוד ועוד . . 2 העושר והמגוון של מקורות המידע עונים על הצורך בדרכי למידה שונות : למידה דדוקטיבית ולמידה אינדוקטיבית , למידה עיונית אנליטית ולמידה רגשית חווייתית . . 3 האמצעים החזותיים השונים של הצגת החומר ) מפות ותמונות , גרפים ודיאגרמות ( המלווים את המידע הטקסטואלי , מאפשרים גם הם התחשבות בסגנונות הלמידה השונים . . 4 הספר מעודד טיפוח של לומדים בעלי מכ ונ ת עצמית . התלמידים עשויים למצוא בו נושאים שהם רלוונטיים לעולמם ולפתח אותם , וכך לפעול מתוך הנעה פנימית ומתוך אחריות ללמידתם . . 5 הפעילויות מגוונות , ויש בהן גם דרגות קושי שונות . עקרונות הפיתוח של התכנית מאפשרים למורים : . 1 אוטונומיה בבחירת התכנים...  אל הספר
מטח : המרכז לטכנולוגיה חינוכית