תוכני הלמידה של נושאי האקלים ומזג האוויר אינם פשוטים , ויש בהם אף מורכבים ומופשטים ביותר . אם כך , כדי שדרכי הלמידה יתאימו לתלמידים השונים ויגבירו את ההנעה ) מוטיבציה ( שלהם , את העניין , את הידע ואת ההבנה של הנושא הנלמד - כדאי לשלב דרכי למידה שונות .  אל הספר
מטח : המרכז לטכנולוגיה חינוכית