הספר עשיר בתמונות הממחישות תהליכים ותופעות , וכן באיורים המבארים תהליכים מורכבים , במפות ועוד . כידוע , תהליכים אקלימיים ותופעות מזג אוויר קשים לצילום ולהמחשה ) יותר מתופעות ותהליכים נופיים המתרחשים על פני האדמה , ) וזאת משום שרובם מתרחשים באוויר . אך מכיוון שיש חשיבות רבה מאוד לאמצעי ההמחשה והביטוי החזותיים ) תמונות , איורים ומפות , ) לא חסכנו במאמץ להעשיר את הספר בחומרים חזותיים . מן האמצעים החזותיים האלה התלמידים יכולים לדלות מידע ייחודי וחשוב , ובעזרתם גם לפתח את המיומנויות של הפקת מידע ממקורות מגוונים ועיבודו . יתרה מזאת , אם מלמדים גאוגרפיה בעזרת טקסטים בלבד , מסתכנים ב"איבוד" התלמידים שסגנון הלמידה שלהם אינו טקסטואלי דווקא אלא חזותי . לפיכך הקפדנו לתת אמצעי הדגמה והמחשה המבהירים את התכנים . המלצה אפשר לעודד את התלמידים לצלם תופעות מזג אוויר : עננים מיוחדים , נופי סופה , זרימות של שיטפונות , זיהום אוויר ועוד . אפשר גם להוסיף כתוביות לתמונות או קריינות לסרטי וידאו , ולהכין תערוכה כיתתית לסיכום הנושא . התמונות באמצעות התמונות שבספר , המבטאות באופן חזותי תופעות ותהליכים , ניתן להשיג...  אל הספר
מטח : המרכז לטכנולוגיה חינוכית