ניסוח באמצעות הטקסטים התלמידים מתוודעים אל שפת האקלים ומזג האוויר - שפה עשירה במושגים , אשר חלק מהם חדשים , וחלק מהם הם מושגים קשים . בבחירת הניסוחים הנחה אותנו הרצון להעשיר את שפתם של התלמידים ואת אוצר המילים שלהם , אך גם להבהיר תופעות ותהליכים מורכבים בדרך הפשוטה ביותר . הקושי הלשוני של טקסט אינו טמון , כמובן , רק באוצר המילים אלא גם באורך הטקסט , במבנה המשפט וברמת הלכיד ת ) הק ה נטי ת ( שלו . לכן הקפדנו שהטקסטים והמשפטים יהיו קצרים ולא מורכבים מדי , וכן שיהיה רצף לוגי בין המשפטים ובין הפסקאות וכדומה . שימוש בהפניות לכל פריט ) תמונה , מפה ואיור ( יש הפניה מן הטקסט , וכך אמצעי ההמחשה אינם "תלויים באוויר" אלא מתקשרים ישירות אל החומר שנלמד בטקסט . בדרך כלל , הפריטים ממחישים , מאמתים , מרחיבים ומסבירים בצורה שונה את המידע הכתוב בטקסטים .  אל הספר
מטח : המרכז לטכנולוגיה חינוכית