מחשבה רבה הושקעה בהכנת הטקסטים והחומר החזותי ובקשרים שביניהם .  אל הספר
מטח : המרכז לטכנולוגיה חינוכית