מפת מושגים היא תיאור גרפי של מושגים ושל הקשרים ביניהם . הכנתה דורשת מן התלמידים להבין את המושגים שיוכנסו למפה , ולברר את משמעותם של מושגים שאינם ברורים להם . כמו כן , על התלמידים לבחון את הקשרים בין המושגים ולחזור ולבחון את יחסי המ ג ) היררכיה ( ביניהם . כל אלה עשויים לתרום ללמידה משמעותית . את מפת המושגים יוצרים בשלושה שלבים : . 1 זיהוי מושגים - מזהים את המושגים המרכזיים בטקסט הנלמד . . 2 מיון מושגים - ממיינים את המושגים לקבוצות . . 3 ציון קשרים - מציינים את הקשרים בין המושגים באמצעות קווים מחברים ובאמצעות מילות קישור המתארות את סוג הקשר . מה הם היתרונות של המיפוי ? . 1 בעזרת מיפוי מושגים אפשר לזהות את הידע המוקדם של התלמידים על הנושא ולעקוב אחר התקדמותם . . 2 מיפוי המושגים הוא דרך טובה לארגון ידע , לרכישתו , לזכירתו וליישומו . . 3 בעזרת מיפוי מושגים אפשר לתכנן עבודה בנושא אישי . . 4 מיפוי מושגים הוא דרך טובה לסיכום פרק או נושא . . 5 מיפוי מושגים הוא דרך טובה לחידוד החשיבה במטרה לאתר קשרים וזיקות גומלין בין תופעות ובין תהליכים , ולהבנה של משמעות הקשרים האלה . . 6 מפת מושגים יכולה לשמש...  אל הספר
מטח : המרכז לטכנולוגיה חינוכית