יש מושגים הקשורים לתופעות אקלימיות ולתופעות מזג האוויר שהתלמידים פוגשים בספר הלימוד לראשונה , וחלק נכבד מהם אינו פשוט להגדרה וגם להבנה . מכיוון שמושגים אלה הם אבני דרך חשובות ביותר להבנת נושאי הלמידה , הם קיבלו מקום מיוחד בספר : כל מושג שנמצא ברצף הטקסט - מובלט בכוכבית ומוגדר בטקסט , ולרוב גם מקבל הדגמה והמחשה בתמונה או באיור . במילון המושגים שבסוף הספר הגדרנו כל מושג והוספנו את מספר העמוד בו מצוי כל מושג בהקשר המרכזי שלו . לביסוס ולפיתוח הבנת המושגים יש שיטות שונות . נמליץ על שתי דרכים , ונפרט אותם . שתי הדרכים הן : א . דפי מושגים ב . מיפוי מושגים  אל הספר
מטח : המרכז לטכנולוגיה חינוכית