רצף התכנים בספר הלימוד מסע במרחבי האטמוספרה שבעה פרקים . מחשבה רבה הושקעה בארגון החומר ובחלוקתו לפרקים ולסעיפים , ואכן , יש היגיון בארגון זה : הפרק הראשון עושה היכרות עם האטמוספרה סביב כדור הארץ - המקום שכל תופעות האקלים ומזג האוויר מתרחשות בו . הפרק השני עוסק בחשיבותה של קרינת השמש , שבלעדיה כלל לא היו התופעות האקלימיות כפי שהן מתקיימות . הפרק השלישי והפרק הרביעי מסבירים את המנגנונים היוצרים את תופעות האקלים המרכזיות - הרוחות והמשקעים . הפרק החמישי מפרט את אזורי האקלים בעולם , המסכמים , למעשה , את כל המנגנונים שנסקרו עד כה . הפרק השישי מייחד מקום לחיזוי מזג האוויר - יכולותיו ומגבלותיו . הפרק השביעי , החותם את הספר , עוסק באחד הנושאים המדוברים ביותר בשנים האחרונות הן במחקר האקדמי והן בעיסוק יום-יומי באמצעי התקשורת , והוא : שינויי האקלים בעולם וחלקו של האדם בשינויים אלה . בספר יש גם אמצעים להרחבה , להעשרה ולהדגמה של תוכני הלימוד : א . עוד מבט - במסגרות אלה הובאו עניינים אקטואליים ) למשל , שדוני ברקים בעמ' , ) 15 העשרה של ידע עולם ) למשל , החיים על הגובה בעמ' , ) 51 או הרחבות בנושאי הלימ...  אל הספר
מטח : המרכז לטכנולוגיה חינוכית