א . תוכני הלימוד בתכנית מושתתים על עקרונות המקצוע וכן על התכנים , על המיומנויות ועל הערכים הנכללים בתכנית הלימודים החדשה בגיאוגרפיה . כמו כן הם עונים על הדרישות של מבחני המיצ"ב לכיתות ח בתחום מדעי כדור הארץ . ב . תוכני הלימוד מעודכנים בחידושי המדע האחרונים , ומומחים מן השורה הראשונה בדקו אותם בדיקות מהימנ ת קפדניות . עשרות הפריטים בספרייה הווירטואלית של מטח ועוד אלה שנוסיף בעתיד , יאפשרו לכם , המורים , ולתלמידיכם להתעדכן באופן מתמיד בחידושים המדעיים . ג . תוכני הלימוד עוסקים בתהליכים המעצבים את אקלים כדור הארץ ואת תופעות מזג האוויר שאנחנו חווים מדי יום . הספר סוקר את זירת ההתרחשות של התופעות האקלימיות - - האטמוספרה המקיפה את כדור הארץ , פעולותיה של " השחקנית הראשית" - קרינת השמש , המנגנון של מערכות לחץ אוויר - ה"מנוע" היוצר את הרוחות , ותהליכים של היווצרות העננים והמשקעים היורדים על האדמה . כמו כן , הספר מחבר את כל העקרונות האלה , אשר יחד הם יוצרים בעולמנו כמה אזורי אקלים עיקריים , הוא מסביר את הדרכים לחיזוי מזג האוויר וסוקר מנגנונים שונים של שינויי אקלים בכדור הארץ - חלק מהם מעשי הטבע...  אל הספר
מטח : המרכז לטכנולוגיה חינוכית