נושאי הגיאוגרפיה הפיזית בכלל ונושאי האקלים ומזג האוויר בפרט נוגעים באופן ישיר למטרה מרכזית של מערכת החינוך : הבנת העולם המורכב שאנו חיים בו . האזור האקלימי שאנו חיים בו , מכתיב לנו תנאים רבים הקובעים את אורח חיינו - הלבוש שלנו , צורת הבנייה , שימושי האנרגיה , ענפי החקלאות והתיירות ועוד ; ואילו תנאי מזג האוויר משפיעים עלינו בהחלטות היומיומיות שלנו - האם נצא לטיול ? האם נתלה כביסה ? האם ניקח סוודר ? נלך לים ? ועוד . אם כך , במציאות חיינו חשוב מאוד לרכוש ידע בתחום האקלים ומזג האוויר , אך כדי להבין את התהליכים המורכבים האלה המשפיעים על חיינו , לא די בהאזנה לתחזית מזג האוויר . ללא תהליך למידה מסודר נתקשה להבין תופעות רבות , כגון : מדוע גשם יורד , מהו הוריקן או מונסון , מהו אפקט החממה , כיצד האקלים משפיע על האדם , וכיצד האדם המודרני משפיע על האקלים ועוד . אמצעי התקשורת המשוכללים של ימינו מביאים אלינו הביתה את התהליכים המתרחשים בעולמנו , לכן חשוב להקנות לתלמידים את מושגי היסוד בתחום האקלים ומזג האוויר . הכרה והבנה של התופעות ושל התהליכים המתחוללים באטמוספרה שמעל לראשינו עוזרת לנו הן בחיי השגר...  אל הספר
מטח : המרכז לטכנולוגיה חינוכית