שני הפרקים הראשונים של ספר מלכים א ' ממשיכים את הסיפור שהחל בספר שמואל ב : ' תיאור המאבקים בחצר דוד על ירושת הכתר . השאלה הניצבת במרכזם היא מי יהיה יורשו של דוד על כס המלוכה בירושלים ? מי מבניו יחליף אותו ? שאלה זו עמדה גם במוקד הפרשיות בסיום ספר שמואל ב , ' ולכן חוקרים רבים סבורים ששני הפרקים הראשונים של ספר מלכים שייכים למעשה לספר שמואל ב ' ובמילים אחרות : שני הפרקים הראשונים בספר מלכים הם למעשה שני הפרקים האחרונים ב ספר שמואל ב ' מכיוון שהם משיבים על השאלה מי יירש את דוד ? האם יהיה זה שלמה , צעיר בניו ? מלכים א ' פרק א : המלכת שלמה פסוקים : 4 - 1 אבישג השונמית - סוכנת המלך פסוקים : 10 - 5 אדוניה מבקש למלוך אחרי דוד אביו מחנה התומכים באדוניה : יואב בן צרויה – שר הצבא של דוד המלך . אביתר הכוהן – אחד משני הכוהנים ששירתו את דוד בירושלים . אביתר היה כוהן של דוד עוד בימים שבהם דוד היה נער שברח מפני שאול המלך . אחיו , בני המלך האחרים – אחיהם של שלמה ושל אדוניה . אנשי יהודה עבדי המלך – נראה שאנשי שבט יהודה תמכו באדוניה . מחנה התומכים בשלמה : צדוק הכוהן – צדוק היה הכוהן השני של דוד בירושלים ...  אל הספר
מטח : המרכז לטכנולוגיה חינוכית