פרקי הלימוד בכיתה ט ' על פי תכנית הלימודים המעודכנת ) תשע " ג ( : שמואל א ' : כה , כח , לא שמואל ב ' : א , , ב , ג , ה , ו , ז , יא , יב , יג , יד , 33-21 טו , טז , יז , יח , יט מלכים א ' : א , ב , ג , ח 32-1 תהלים : נא ספר הלימוד נכתב מאהבה : מאהבת התנ " ך , מאהבת הל ימוד וההוראה ומאהבת עם ישראל וארץ ישראל . אנו מאמינים כי האהבה היא היסוד ללימוד ולהוראה של כל מקצוע וכי הדבר נכון שבעתיים באשר לתנ " ך , לארץ ישראל ולעם ישראל . אהבה זו שזורה בין דפי הספר שלפניכם . היעדים והמטרות שהצבנו לעצמנו קשורים ברובם לארץ ישראל ולעם ישראל . יעדים : . 1 רכישת ידע בסיסי ומעמיק בנושאים הקשורים לארץ ישראל . 2 . העמקת הקשר והזיקה לארץ ישראל וליושביה . 3 . העמקת הידע על אוכלוסיות שישבו בארץ בעבר . 4 . טיפוח היכולת לנהל דיאלוג בתחומי האקטואליה . 5 . טיפוח ערכים בתחו מים של אהבת הארץ ואהבת האדם . 6 . טיפוח אזרח בעל ערכים חברתיים , יהודיים , ציוניים וכלל עולמיים . 7 . פיתוח חשיבה ביקורתית ורפלקטיבית . 8 . פיתוח היכולת להתבונן בבעיה מזוויות שונות . מטרות : . 1 התלמיד יכיר את חייהם של מנהיגי העם כפי שהם מסופרי...  אל הספר
מטח : המרכז לטכנולוגיה חינוכית