במדינות דמוקרטיות , המדינה דואגת שלאדם יהיה חופש בנושא הדת . אדם יכול לבחור את אמונתו כי מבחינת המדינה , אמונה היא עניין פרטי . המדינה לא מתערבת באמונה דתית ולא מתנה את זכויותיו של אדם בהשתייכות לדת מסוימת . לחופש בנושא הדת יש שני צדדים : חופש הדת - לאדם יש חופש לבחור את האמונה הדתית , הפולחן ומצוות הדת . חופש מדת - לאדם יש חופש לבחור שלא לקיים את מצוות הדת . משימה קבוצתית . 1 האם מדינת ישראל אכן נוהגת על פי עקרון זה ? . 2 חזרו שוב אל מגילת העצמאות וחפשו כיצד בא לידי ביטוי עקרון חופש הדת וחופש מדת . העתיקו את המשפט או המשפטים המתאימים . . 3 קראו את חוק נישואין וגירושין המחויב בישראל : חוק שיפוט בתי דין רבניים ( נישואין וגירושין , ( 1953-ג”תשי . 1 עניני נישואין וגירושין של יהודים בישראל אזרחי המדינה או תושביה יהיו בשיפוטם הייחודי של בתי דין רבניים . . 2 נישואין וגירושין של יהודים ייערכו בישראל על פי דין תורה . . 4 הסבירו את הסתירה הבאה לידי ביטוי בחוק . . 5 האם ניתן לפתור את הסתירה ? הציעו רעיון כיצד ניתן לישב את הסתירה .  אל הספר
עמותת חינוך ישראלי ע"ר