בואו ונבדוק : “ אנו מכריזים בזאת על הקמת מדינה יהודית בארץ ישראל , היא מדינת ישראל ” ... משימה קבוצתית קראו את מגילת העצמאות הנמצאת בסוף החוברת . 1 כמה פעמים מופיעה המילה דמוקרטיה במגילת העצמאות ? . 2 ערכו רשימה של מילים וביטויים המצביעים על ערכים דמוקרטים במגילה . דיון בכיתה . 1 איזו דמוקרטיה משתקפת ממגילת העצמאות ? מהותית או פורמאלית ? הביאו דוגמאות המוכיחות את עמדתכם . . 2 האם מדינת ישראל תוכל להמשיך לפעול ברוח מגילת העצמאות ולא להיות דמוקרטית ? נמקו . מהי אמנה חברתית ? רעיון האמנה החברתית מבוסס על כך שבני האדם הסכימו מרצונם החופשי להתארגן בחברה ולקבל על עצמם כללים , חוקים , פיקוח ומגבלות . הסכמה זו היא מעין ברית . האדם אמנם מאבד חלק מחירותו הטבעית , אך זוכה לביטחון קיומי רב יותר ולדאגה לצרכיו ולזכויותיו . האמנה החברתית היא רעיון ואינה מסמך כתוב . רעיון האמנה החברתית עומד בבסיסה של כל מדינה דמוקרטית .  אל הספר
עמותת חינוך ישראלי ע"ר