משימה אישית . 1 קראו במקורות מידע שונים על בנימין זאב הרצל . מומלץ לעיין באתר ”על ישראל” http : // www . aboutisrael . co . il . 2 הכינו תעודת זהות להרצל : כתבו על מקום לידתו ומשפחתו , תקופת הילדות והנעורים , השכלתו , עיסוקיו וסוף חייו . . 3 ציינו פעולה אחת שעשה הרצל כדי לקדם את הרעיון הציוני והסבירו מדוע חשב הרצל שפעולה זו תקדם את הרעיון הציוני . אם תרצו אין זו אגדה ואם לא תרצו אז הנה הדבר אשר ספרתי לכם הוא אגדה ונשאר רק אגדה ( דברי סיום ( ”אלטנוילנד”ל משימה כתתית קראו יחדיו את הקטעים הבאים וקיימו את הדיונים המצורפים : אלטנוילנד ( אלטניילנד ; בגרמנית ; Altneuland מילולית : ארץ ישנה-חדשה ) זהו רומן אוטופי מאת בנימין זאב הרצל , אשר ראה אור בלייפציג בשנת . 1902 באמצעות הנרטיב מתאר הרצל את חזונו בנוגע למדינה היהודית העתידה לקום בארץ ישראל . הספר יצא לאור אחרי ספרו הציוני הראשון של הרצל : ‚ מדינת , ’היהודים ואחרי ביקורו של הרצל בארץ ישראל . הרצל כתב את הרומן בין השנים , 1902–1899 ולכתב היד קרא ”ציון . ”החדשה מאוחר יותר ,  אל הספר
עמותת חינוך ישראלי ע"ר