משימה אישית . 1 מהי חירות לפי דעתכם ? . 2 מה אומר לכם הביטוי ”להיות בן ? ”חורין . 3 חשבו על המילה חירות . מה מאפיין אותה ? נסו לדמיין חרות בציור ; באיזה צבעים הייתם צובעים אותה ? . 4 כיצד באה לידי ביטוי ה”חירות” באורחות חייכם , במישור האישי ? משימה בחברותא הראי”ה קוק , מתוך ההקדמה לפירוש ההגדה של פסח . ההבדל שבין העבד ובן החורין איננו רק הבדל מעמדי , שהאחד הוא משועבד והשני בלתי משועבד . אנו יכולים למצוא עבד משכיל שרוחו הוא מלא חרות , ולהפך- בן חורין שרוחו הוא רוח של עבד . החרות הצביונית ) המהותית ( היא אותה הרוח הנישאה שהאדם , וכן העם בכלל , מתרומם על ידה להיות נאמן לעצמיות הפנימית שלו , לתכונה הנפשית של צלם אלהים אשר בקרבו , ובתכונה כזאת אפשר לו להרגיש את חייו בתור חיים מגמתיים , שהם שווים את ערכם . מה שאין כן בבעל הרוח של העבדות , שלעולם אין תוכן חייו והרגשתו מעורים בתכונתו הנפשית העצמית , כי אם במה שהוא יפה וטוב אצל האחר השולט עליו איזו שליטה שהיא , בין שהיא רשמית בין שהיא מוסרית - במה שהאחר מוצא שהוא יפה וטוב . הרב אברהם יצחק הכהן קוק ( ספטמבר 1865- ספטמבר ) 1935 מכונה גם הראי"ה ( ...  אל הספר
עמותת חינוך ישראלי ע"ר