דיון בכיתה התחלנו את הלימוד בחקר לוח השנה העברי ובהיבט החקלאי בכל חג . ראינו שבכל שלושת החגים חוזרים ומזכירים את המאורע ההיסטורי של יציאת מצרים . מדוע חוזר האיזכור שוב ושוב ? משימה בחברותא זכר ליציאת מצרים - ברל כצנלסון עם שומר במשך אלפי שנים את יום צאתו מבית עבדים ודרך כל מחילות השעבוד והאונס והאינקוויזיציה והשמד והפרעות , נושאת האומה בליבה את הגעגועים לחופש ומביאה אותם לידי ביטוי עממי אשר לא יפסח על כל נפש מישראל , על כל נפש ענייה ומרודה ! מאבות אל בנים , דרך כל הדורות נמסר דבר יציאת מצרים זיכרון אישי , אשר אינו מחוויר ואינו דהה . “ בכל דור ודור חייב אדם לראות את עצמו כאילו הוא יצא ממצרים . “ אין לך שיא של הכרה היסטורית מרומם מזה , ואין לך התמזגות של יחיד וכלל – ברחבי כדור העולם ובעמקי הדורות – גדולה מאשר בצו פדגוגי עתיק זה . איני יודע יצירה ספרותית יותר מחנכת לתיעוב העבדות ולאהבת החירות כסיפור השעבוד ויציאת מצרים . ואינני יודע שום זיכרון עתיק שכולו מופנה לקראת העתיד , שכולו סמל להווה ולעתידנו כ “ זכר ליציאת מצרים . “ איזה יצר חירות עמוק טבוע בלב עם שיכול היה באביב ימיו ליצור יצירה ג...  אל הספר
עמותת חינוך ישראלי ע"ר