הישיבה בסוכות משימה בזוגות החג האחרון מחגי השנה נקרא חג הסוכות והוא חל בסתיו בעת שהיום והלילה שווים . מכאן אנו למדים שתיים : אחת שחייבים לכבד את השויון ) הוא היושר ( ולשנוא את האי שוויון . ) אי היושר ( לפי שהראשון הריהו ראשיתו ומקור מוצאו של הצדק , והשני – ראשיתו ומקור מוצאו של העוול ... תעודת הסוכות להזכירנו בעושרנו את העוני , לפי שחייב אדם לזכור בעושרו את העוני , בימי תפארתו את השפלות , בגדלותו - את הפשטות בימי שלום - את סכנת המלחמה על פני היבשה - את סערות הים , ובעיר- את המדבר , לפי שאין לך דבר , שיש בו כדי לשמחנו יותר מזכרון ימי הרעה בימי טובה מרובה ביותר . אתה מוצא כאן גם תועלת מרובה לגבי החינוך למעשים טובים : שכן מי ששם לנגד עיניו גם את הטוב וגם את הרע ודאי יתמלא רחשי תודה ... פילון האלכסנדרוני - סעיף - 204 ”על החוקים” ( פילוסוף יהודי שחי במצרים בתחילת המאה הראשונה לספירה ) . 1 מהי מטרת הישיבה בסוכה על פי פילון ?  אל הספר
עמותת חינוך ישראלי ע"ר