חג הסכת תעשה לך , שבעת ימים : באספך מגרנך , ומיקבך . ושמחת , בחגך : אתה ובנך ובתך , ועבדך ואמתך , והלוי והגר והיתום והאלמנה , אשר בשעריך . דברים טז , 14-13 בתנ”ך נקרא חג הסוכות – החג . למרות שהוא אינו החג היחיד . משימה קבוצתית קראו את המקורות שלפניכם : חג הסכת תעשה לך שבעת ימים באספך מגרנך ומיקבך : ספר דברים טז , 13  אל הספר
עמותת חינוך ישראלי ע"ר