הוא היה אומר , אל תהי בז לכל אדם , ואל תהי מפליג לכל דבר , שאין לך אדם שאין לו שעה ואין לך דבר שאין לו מקום : כבוד האדם בתרבויות שונות : שורשו של המונח בלטינית dignitas . בתרבות הרומית היה ה”כבוד” שייך קודם כל לשליט ( הקיסר . ( על פי תפיסת המקרא הכבוד שייך לכל אדם באשר הוא נברא בצלם אלוהים . בתרבויות שונות ביטויים רבים מתקשרים לכבוד האדם : ” אל תפנה בבוז לאנשים ואל תתהלך בגאוה בארץ , כי אללה אינו אוהב את השחצן המתרברב” ( הקוראן , בשורת לוקמאן . ( 18 ” כל המרומם את עצמו יושפל והמשפיל את עצמו ירומם” ( הברית החדשה , לוקח . ( 11 : 14 ” אל תלעגו איש לרעהו ולא אשה לרעותה כי אולי טובים האחרים מכם” ( הקוראן בשורת החדרים ) 12 ” חייב אדם לשמור בהתנהגותו על כבוד האדם , לא רק מתוך רגש הכבוד אל עצמו , אלא מפני שהוא אחראי לאחרים” ( רבינדרנת טגוריי , הודו . ( ” הכבוד הוא מן עונג שאדם מרגיש בראותו שאחרים מעריכים את מעשיו ומהללים אותם , בלי שיכוונו מבטם כלפי  אל הספר
עמותת חינוך ישראלי ע"ר