שמעיה ואבטליון קבלו מהם . שמעיה אומר , אהוב את המלאכה , ושנא את הרבנות , ואל תתודע לרשות : פרק א משנה יא אבטליון אומר , חכמים , הזהרו בדבריכם , שמא תחובו חובת גלות ותגלו למקום מים הרעים , וישתו התלמידים הבאים אחריכם וימותו , ונמצא שם שמים מתחלל : שמעיה ואבטליון אחד מהזוגות שהנהיגו את העם בין תקופת אנשי כנסת הגדולה והלל ושמאי . אבטליון היה ממשפחת גרים ( גטין נז : ב . ( תלמידם של יהודה בן טבאי ושמעון בן שטח . חי ופעל בסוף ימי החשמונאים , למעלה ממאה שנה לפני החורבן . רבי עובדיה מברטנורא מסביר את השם אבטליון : ” שמעיה ואבטליון . גרי צדק היו , ומבני בניו של סנחריב הם . ושמעתי שמפני שהיה אבטליון אב בית דין נקרא בשם זה , שפירושו אב לקטנים . כי טליא בלשון ארמי , קטן ” ... ( אבות א , י ) שמעיה נשיא הסנהדרין בסוף תקופת החשמונאים במאה השנייה לפני החורבן . שמעיה ואבטליון היו בני הזוג הרביעי . שניהם היו תלמידי הזוג  אל הספר
עמותת חינוך ישראלי ע"ר