יוסי בן יוחנן איש ירושלים אומר , יהי ביתך פתוח לרוחה , ויהיו עניים בני ביתך , ואל תרבה שיחה עם האשה . באשתו אמרו , קל וחמר באשת חברו . מכאן אמרו חכמים , כל זמן שאדם מרבה שיחה עם האשה , גורם רעה לעצמו , ובוטל מדברי תורה , וסופו יורש גיהנם “ יהי ביתך פתוח לרווחה” אל מול משנה ד “ יהי ביתך בית ועד לחכמים” מה ההבדל בתפיסת הבית בין יוסי איש צרידה ליוסי איש ירושלים ? את מי מזמין כל אחד מהם להיכנס לביתם ? מיהם ה”חכמים” אותם אתם הייתם מזמינים לביתכם ? ערכו רשימה של חכמים בתחומי דעת שונים מהם הייתם מעוניינים לקנות דעת . כתלי ביתי / אברהם שלונסקי כתלי ביתי אינם כחיץ לי ביני לבין עולם , - יש חסד הצמיחה , המקשיבה אך פנימה , כי המקשיב לכל אינו שומע כלום , רק המחריש המלותיו לשמע הדממה  אל הספר
עמותת חינוך ישראלי ע"ר