בדית - יתד מתכת שמקישים בה על משולש להשמעת קצב בנגינה . בודלת . 1 - כינוי לפרוכת . . 2 מסך או דלת מתקפלת . גזגזים - פיסות נייר צבעוניות גזורות לגזרים זעירים , שנוהגים לפזרן על פני חוגגים במסיבות שמחה ( קונפטי . ( גיחור - בעל עור פנים ושיער אדומים מאוד : "הכושי והגיחור והלבקן" ( בכורות , , 'ז ( 'ו גפס - מומחה בעבודות גבס . דמעוני - מביא לידי דמעות , "סוחט ... "דמעות דכדכת - הרגשת דכדוך מלווה כאב ראש ... השיכור התאונן על דכדכת לאחר שתיה יתרה . דפפה - מערכת מדפים ( אצטבאות ) המחוברים באופן קבוע אל הקיר ( להבדיל מ"כוננית" הניתנת להזזה ( . דרגרג - סולם קטן בעל משענת עשוי מדרגות נוחות לעמידה - לשימוש בבית , בספריות וכדומה . הרצפה - החניית ספינה ליד הרציף . התרוססות - הסתגלות לאורחות החיים הרוסיים , ללשונם ולתרבותם . ורדיד - וריד דקיק וקטן בגוף . זבלגן - מי שעיניו זולגות ודומעות : "זבלגן לא יישא כפיו" ( מגילה , כ"ד ) זברקון - [ זב + רוק ] כינוי למי שרוקו זב מפיו בשעת כעסו . זוגדוס - מי שעיניו שונות זו מזו , או שגביני עיניו אינם שווים בצבעם . זוטובוס - כינוי למכונית ציבורית שהיא קטנה מן האוטוב...  אל הספר
עמותת חינוך ישראלי ע"ר