" מהי הלשון אם לא תעודת הזהות התרבותית של העם ? מהי הלשון אם לא מעיין הביטוי של המחשבה , הפילוסופיה , הספרות , השירה , ההגות והשיח ? מהי הלשון אם לא יסוד היסודות , תשתית התרבות כולה " ? מדבריו של נשיא המדינה , מר שמעון פרס , ינואר 2008 הלשון העברית היא מן הלשונות הקדומות ביותר שעוד כותבים , קוראים ומדברים בהן . זו הלשון שבה אברהם עקד את בנו , זו הלשון שבה יצחק חיזר אחר רבקה , זו הלשון שבה יעקב חלם שהוא רואה מלאכי אלוהים היורדים ועולים מסולם שראשו מגיע השמימה . זו גם הלשון שבה ערך רבי יהודה הנשיא את המשנה , והלשון שבה התווכחו ביניהם דורות של חכמי ישראל על פירושה . זו גם הלשון שחדלה מלשמש כלשון מדוברת במשך מאות שנים , והתחדשה על ידי המשכילים היהודיים , שביקשו להוציא אותה מארון הספרים היהודי , ולעצב באמצעותה את הלאומיות המתחדשת . בחוברת זו נלמד על הלשון העברית – מקורותיה , השתנותה לאורך הדורות , תחייתה כשפה מדוברת . נשאל האם יש עברית יהודית ועברית ישראלית ? מדוע ראשי הציונות ראו לנכון לחדש את השפה העברית ? ומה צפוי לעברית כשפה בתהליכי שינוי מתמידים ? אנו מאחלים לכם למידה מהנה ! " היהדות ש...  אל הספר
עמותת חינוך ישראלי ע"ר