עיינו במקורות השונים שלפניכם : כולם עוסקים בהדלקת נרות שבת . . 1 ישנו מכנה משותף בין כל הקטעים - מהו ? הסבירו דבריכם . 2 לכל אחד מהקטעים הייחוד שלו - מה מייחד כל קטע ? . 3 האם נהוג אצלכם בבית להדליק נרות שבת ? מי מדליק ? האם נהוג לברך ? מה מברכים ? . 4 אם לא נוהגים בביתכם להדליק נרות שבת , האם ידוע לכם למה ? . 5 עם איזה קטע אתה מזדהים ביותר ? . 6 איזה קטע אינו תואם את השקפת עולמכם ? הסבירו . . 7 ביחידות הקודמות למדתם על ייחודה של השבת , במה מוסיפה הדלקת נרות על ייחודה של השבת ? תבורך לנו נר של שבת על כי בשורת מנוח הבאת לנו . לובן אורך מביא את האור למעוננו וטוהר וזוך . תלוונו שלהבת קודשך בימי העמל הקשים עד כי תשוב ותאיר עמנו , בשבת הבאה . ( מתוך אתר שיטים : ברכת נרות מן הקיבוצים מעין ברוך , חצרים , גונן , בית העמק )  אל הספר
עמותת חינוך ישראלי ע"ר