ביחידה הקודמת עסקנו בחשיבות חלוקת הזמן , וייחודה של השבת משאר ימי השבוע . ביחידה זו , נשאל את עצמנו קודם כל – מהי קדושה ? נלמד את המקור המקראי לקדושת השבת , ולסיום נלמד טקסטים שונים שכל אחד מהם מתאר קדושת שבת אחרת . מהי קדושה ? קדושה כהיבדלות כאשר בוחנים את המקורות התנ"כיים , נראה שקדושה נקשרת בהיבדלות : " כי עם קדוש אתה לה' אלהיך ובך בחר ה' להיות לו לעם סגלה מכל העמים אשר על פני . "האדמה ( דברים , י"ד , ( 'ב נקודה למחשבה : שימו לב לקשר שבין הגדרת עם ישראל כעם קדוש להיותו עם סגולה – מה זה אומר ? האם עם ישראל הוא במהותו עם מיוחד , או שעל ידי התאמצותו להיות קדוש ונבדל הוא הופך לעם סגולה ? ברוב המקורות שבארון הספרים היהודי , מקובל לכרוך את הקדושה בהיבדלות , פרשנים שונים הציעו גישות שונות למשמעות ההיבדלות הזו . קדושה יום-יומית ברוב המקורות שבארון הספרים היהודי , מקובל לכרוך את הקדושה בהיבדלות , ואולם , הרב יהודה עמיטל מוצא שהקדושה אינה מתקיימת רק באירועים חד פעמיים , אלא ביומיום :  אל הספר
עמותת חינוך ישראלי ע"ר