קראו שני קטעים מספרו של הפילוסוף היהודי , אברהם יהושע השל , אשר מתייחס לקדושת הזמן של השבת , וקיימו דיון בכיתה בסיוע השאלות המנחות . אדריכלות הזמן וחגיגת הזמן " ניתן לאפיין את הפולחן היהודי כאמנות הצורות המשמעותיות שבזמן – כאדריכלות הזמן . לרוב המצוות – שבת , ראש חודש , חגים וזמנים , שנת השמיטה ושנת היובל – קיימת זיקה לשעה מסוימת ביום מסוים , או לעונה מיוחדת של השנה ... משמעות השבת היא לחגוג ולהלל את הזמן , ואיננה לפאר ולפרסם את המרחב . אנו חיים שישה ימים בשבוע תחת רודנותם של ה'דברים' שבמרחב ; בשבת אנו מנסים לכוון עצמנו לקראת קדושת הזמן " . משכן בזמן " השבת עצמה היא משכן – משכן שאנו בונים , משכן בזמן . יש אדם אשר חייו מכוונים על-ידי הצורך להתמודד עם המכשולים הרבים שהחיים מעמידים בפניו ; ויש אדם המצליח לעצור את המרוץ ולעמוד דום לנוכח רגע אשר ממנו נשקפת הוויית . "הנצח אברהם יהושע השל ( 1907-1972 ) היה מגדולי הפילוסופים היהודים במאה העשרים . הוא נולד בפולין , למד בגרמניה , והיגר לארה"ב ערב מלחמת העולם השנייה . הוא כתב עשרות ספרי הגות , תיאולוגיה וביקורת חברתית , והיה פעיל בתנועה למען זכוי...  אל הספר
עמותת חינוך ישראלי ע"ר