לאורך השנים נכתבו תפילות מסוגים שונים , ובהן גם תפילות הנאמרות בציבור ומתייחסות לכלל הציבור , וגם תפילות אישיות בהן לאדם יש אפשרות להביע את עצמו ואת מאווייו . לפניכם שני קטעים מתפילות הנמצאות בסידור המסורתי וקטע מספר תהילים : " יהוה , שמעה תפלתי ; ושועתי , אליך תבוא . אל תסתר פניך ממני ביום צר-לי " : ספר תהילים , ק”ב , 2-3 " יהי רצון מלפניך ה' אלהינו ואלהי אבותינו שומע קול שועת עתירות . ומאזין לקול תפילת עמו ישראל ברחמים . שתכין לבנו ותכונן מחשבותינו ותשגר תפילתנו בפינו . ותקשיב אזניך לשמע בקול תפילת עבדיך המתחננים אליך בקול שועה ורוח נשברה " : מתוך הסידור , ברכות השחר , תפילה הנאמרת לאחר להנחת התפילין , תפילה לפני התפילה אשמנו . בגדנו . גזלנו . דברנו דפי : העוינו . והרשענו . זדנו . חמסנו . טפלנו שקר : יעצנו רע . כזבנו . לצנו . מרדנו . נאצנו . סררנו . עוינו . פשענו . צררנו . קשינו ערף : רשענו . שחתנו . תעבנו . תעינו . תעתענו : סרנו ממצותיך וממשפטיך הטובים ולא שוה לנו . ואתה צדיק על כל הבא עלינו כי אמת עשית ואנחנו הרשענו : מתוך תפילת מוסף ליום הכיפורים . 1 באיזו לשון מנוסחת כל תפילה ? ....  אל הספר
עמותת חינוך ישראלי ע"ר