בתרבות היהודית מושם דגש על היות הפרט חלק מהקהילה . לתפילה יש היבטים אישיים והיבטים קהילתיים ולאומיים . ביחידה זו נשאל את עצמנו , מהם המאפיינים והיתרונות , שבתפילת היחיד , ומהם המאפיינים והיתרונות שבתפילה בציבור .  אל הספר
עמותת חינוך ישראלי ע"ר