למדנו על רעיון התפילה ועל המניעים השונים להתפלל , כעת ננסה לזהות סוגים שונים של תפילות , ולשאול – האם מניעים שונים לתפילה יוצרים תפילות שונות ? לפניכם קטעים מתוך תפילות שונות , חדשות וישנות . שלב ראשון : קראו אותם וענו בהתייחסותכם לכל קטע , על השאלות הבאות : . 1 למי פונה המתפלל ? . 2 באיזו לשון נכתבה התפילה ? ( לשון התנ"ך , לשון ימינו , לשון תחנונים , לשון תוכחה , לשון הודיה , לשון שבח ( ... . 3 מהי מטרת התפילה ? . 4 האם המתפלל מצפה שיקרה משהו בעקבות התפילה ? . 5 על איזה צורך של יוצר התפילה עונה התפילה ? תהילים ק"נ הללויה הללו אל בקדשו הללוהו בגבורתיו הללוהו בתקע שופר הללוהו בתף ומחול הללוהו בצלצלי-שמע כל הנשמה תהלל יה הללוהו ברקיע עזו . הללוהו כרב גדלו הללוהו בנבל וכנור הללוהו במנים ועגב הללוהו בצלצלי תרועה הללו-יה .  אל הספר
עמותת חינוך ישראלי ע"ר