כמה הערות כלל * ות ; כספרייה הווירטואלית של מטח תוכלו למצוא חומר רב אודות מדינות הים התיכון ; בכתובת : hup ;// libxeLac . il / pages / suh . asp ? ilem = 794 : בשוק קיימים ספרי הדרכה תיירותיים רכים העוסקים בארצות הים התיכון , ואפשר לדלות מהם מידע רב . גס ברשת האינטרנט ניתן למצוא אתרים העוסקים בתיירות , ונהם יש סקירות כלליות אותת המדינות השונות . למתעניינים כנושאים הקשורים לאיכות הסביבה כדאי להיכנס לאתר של המשרד לאיכות הסביבה . שכתובתה 1 tlp : // www . sviva . gov . 11 l בתיבת החיפוש רשמו "הים התיכון" או " אמנת , "ברצלונה ותמצאו מידע רב . לפניכם כמה ספרים ג 1 > מל ) נ'ם . ה > ם התיכון - מרחב והיסטוריה , פרכן כרודל , הוצאת כרמל י אנתולוגיה ים תיכתית , מבואות ומקורות , יעקב שניט ( עורך , [ הוצאת ידיעות אחרונות , ספרי חמד , פרוייקט המרכז לתרבויות הים התיכון , אוניברסיטת תל-אניב ה > הודים והים התיכון , א . טואף , הוצאת אוניברסיטת בר אילן הפלגה ים תיכונית , פרדרג , 'מטבילכיץ מצרפתית - עדינה קפלן , הוצאת משכל ( ידיעות אחרונות 2001 , ( הים בראש ההר - תולדות הגיאולוגיה של הים התיכון המזרחי ,...  אל הספר
מטח : המרכז לטכנולוגיה חינוכית