בתהליכי ההוראה-למידה של אזור באוברפי ( רגיון , ( כדאי להדגיש היבטים שונים במקצת מאלה המודגשים כאשר מלמדים גאוגרפיה נושאית ( כמר . לדוגמה , מיומנויות המפה הנלמדות במסגרת הנושא "מהגלוכרס למפת . ( "ישראל כאן כדאי לשלב דרכי למידה שלבהירו את המסרלם העיקריים של האזור ' מצד אחד , ואת הייחודיות שלו מן הצד האחר . חשונ להשתמש בדרכי למידה היוצרות כלפי המקום אמפתיה ולא ביקורת שיפוטית , ולהימנע ממשימות שבהן התלמיד נדרש להניע להערכה או למסקנות מרחיקות לכת שאץ לו די ידע כדי להביע אליהן . דרן מ 1 מל 3 ת . להוראח . / iwjn יאתנות . ה'ם " \\ yj \ r \ כדאי לחלק את הנושא לפי החלוקה לשני חלקיו של הספר . בתחילה כדאי לעבוד עם התלמידים על המבואות - הפיזיים והאנושית אחר כך אפשר לחלק את הכיתה לקבוצות , וכל קמצה תלמד על אחת ממדינות הים התיכון . בשלב האחרון ידווחו הקבוצות על ממצאי עבודתן למליאת הכיתה , ויציגו את התוצרים השונים שהכינו . אם נוקטים כדרך זאת , חשוב לתת את הדעת על אופי הדיווח בתערוכה ? בדפי עמדה שהתלמידים יכינו עבור חבריהם ? כהרצאה המלווה בעזרי לימוד שונים' במצגות ? לכל אחד מהאמצעים האלה יש יתרונות וח...  אל הספר
מטח : המרכז לטכנולוגיה חינוכית