כאשר בוחנים את המדדים השונים המגדירים "ים / 'תיכוניות אין ספק כי ישראל היא מדינה ים תיכונית . וכתושבלס במדינה ים תיכונית חשוב במיוחד שנכיר אה המרחב שאנו חיים בו . ישראלים נוסעים לבקר כמדעות הים התיכון ; סוחרלם עם מדינות אלה , מכירים יותר ויותר את התרבות הים תיכונית , את המוזיקה והמטבח הים תיכוניים . נם מן הבחינה ההיסטורית אכחנו מהווים חלק מהתהליכים רבי השנים שהתחוללו כאגן הים התיכון - כמעט כל התרבויות השאירו את חותמן על חבל הארץ שלכו = הפיניקים , היוונים , הרומאים , הכיזכטים ועוד . הים תיכוניות , בם וו שלנו בישראל , מאפשרת לראות את העולם שסביבנו לא רק כמושגים פוליטיים או מדיניים אלא גם במושגים אזוריים . לפיכך חשוב שנכיר את המרחב הים תיכוני , את תושביו , את המשותף והמאחד וגם את השונה והמפריד . לתושבי אגן הים התיכון יש אינטרס לשיתוף פעולה לרווחת כולם , ודי אם נציג שתי דוגמאות , . 1 בעיות איכות הסביכה של הים התיכון ושל חופיו מדאיגות את כל התושבים סביבו . ההתאגדות של חלק גדול ממדינות האזור , בשיתוף חלק ממדינות אירופה , הביאה לכינוס ועידת ברצלונה ולנקיטת פעולות רבות וחשוכות מאז ועד היום . פ...  אל הספר
מטח : המרכז לטכנולוגיה חינוכית