אוור הים התיכון הוא מרחב גאוגרפי כמוגדר , אולם הגדרתו איננה פשוטה והיא נובעת משילוב של מרכיבים סביבתיים ומאפיינים תרבותיים כמו הים , האקלים , פני שטח וסגנון החיים , ומהאינטראקציות ביניהם . בהגדרת המרחב הים תיכוני יש המרחיבים ויש המצמצמים . המרהיבים מכלילים בהגדרת האזור את כל המדינות הגובלות כיס התיכון . הגדרה זאת בעייתית , מאחר שלשטחן של רוכ המדינות הנובלות בים התיכון איו מאפיינים ים תיכוניים דווקא לצרפת , למשל , לש מאפיינים הדומים לאלה של מדינות אירופה הצפונית , באלגוריה שוררים בעיקר מאפיינים של מדבר ( מדבר סהרה , ( ומצרים גס היא ארץ מדברית אך היא מתייחדת על ידי הנילוס . ומצד שני כמדינה במו פורטוגל , שאינה שוכנת לחופי הים התיכון , שורר אקלים ים תיכוני ותרבותה ים תיכונית במרכיבים רבים ועומדת השאלה : האם זוהי מדינה ים תיכונית או לאל יש המגדירים את המרחב הים תיכוני כאזור שבו הפעילות הרוברתית-כלכק י ית - התיירות , העיור , הטיפול במחסור כמים ? נשלטת ברובה על ידי קשרים שונים עם הים והחופים . לפי הגדרה אחרת , המרחב הים תיכוני הוא כל האזור שממנו מתנקזים מים מתוקים אל הים התיכון . ואחרים מגדי...  אל הספר
מטח : המרכז לטכנולוגיה חינוכית