הספר מסביב לים התיכון הוא ספר לימוד מאוגרפיה , השייך לענף הנאוגרפיה הרמונאלית והוא עוסק ככל האזור שסביב הים התיכון ? הים , החופים והנופים , התושבים והמדינות השונות . הספר כולל פעילויות רכות ומגוונות לתרגול וליישום התכנים , ופעילויות שמטרתן להביא את הניחוחות והצבעים של האזור אל תוך חדר הכלתה . כמדריך למורה שבידיכם מוצנ הרציונאל של התינית , ומובאות המלאות לבניית תהליכי הוראה ולמידה ולצורות שימוש אפשריות כדרכי ההוראה השונות . ת ? £ 1 ה אפשר לאסוף עזרים מגוונים שיסייעו לפיתוח סביבה לימודית עשירה בכיתה . למשל : צילומים מסיולים שערכו בנ 1 משפחות התלמידים או תמונות שנלקחו מאתה איננירנס ; ח 1 ברות וכתבי עת , העוסקים בנושאים הנלמדים בספר מסע" ) . "אחר "נובע הדברים" וכוי ;( ספרי הדרכה לסיולים ; פרסומים של הכרות תיירות ; ערכים רלוונטיים באנציקלופדיות , וכדומה . אפשר למנוח אחד מן התלמידים , מאורייני המחשב של הכיתה , לאחרא 1 על בדיקת האמרים ותמונות המופיעים בספרייה הווירטואלית של מסח , ועל איתור החומרים המתאימים לנושא הלימוד שהכיתה עוסקת בו בכל שלב . התלמיד י 0 ^ 1 את המאמרים והתמונות שבחר ויציכ או...  אל הספר
מטח : המרכז לטכנולוגיה חינוכית