פעילות , 1 עמוד 46 בחוברת התלמידים צריכים לקרוא קטע על הקמתו של קיבוץ שדה בוקר , להבין אותו ולהוציא ממנו מסקנות . הבחירה של צוות הפיתוח בקיבוץ שדה בוקר נבעה , בין היתר , מהאפשרות להשתמש בקטע הזה כמעורר חקר ודיון על דוד בן גוריון , דמותו ופועלו . אנו ממליצים לעסוק בכך כפעילות המשך והרחבה . פעילות , 4 עמוד 51 בחוברת בפעילות זאת התלמידים מתבקשים לחקור את הסמל של העיר רחובות , ובהמשך ( בספרון ' אני והיישוב שלי ' - ( את הסמל של היישוב שלהם . בסביבתם הקרובה התלמידים מוקפים בסמלים שונים , ומגיל צעיר הם רוכשים בהדרגה את היכולת להבינם . אף על פי שהבנת סמל כרוכה תמיד במידה של הפשטה , גם תלמידים צעירים מבינים סמלים כמו תמרורים , סמלי מוסדות ציבור ( משטרה , דואר , ( דגלי מדינות וכדומה . הקשר בין התוכן המסומל לבין הסמל הוא לעתים מקרי ושרירותי ( כמו במקרה של אור ירוק ברמזור ) , ואין לו משמעות פרט לכך שהעניין הוסכם בין אנשים . לעתים לכל מרכיב בסמל יש משמעות והוא מייצג משהו . אנו ממליצים לעבוד עם הילדים על סמלים שאינם שרירותיים , על סמלים שבהם המרכיבים מביעים משהו מהותי הקשור לתוכן המסומל . כדי להרחיב...  אל הספר
מטח : המרכז לטכנולוגיה חינוכית