כאמור , הפרק מציג קבוצות אוכלוסייה בחברה הישראלית ועוסק בשונות ובהטרוגניות הקיימות בחברה : ישנם עולים חדשים וישנם ותיקים , ישנם יהודים וישנם ערבים , ישנם צעירים וישנם בוגרים . 'וכו טכניקת הוראה שעשויה לעזור לתלמידים להבין ולחוש אמפתיה לקשיים של קבוצת אוכלוסייה שונה משלהם היא ' משחק תפקידים ' . אסטרטגיה זו תאפשר לתלמידים ' להיכנס לנעלים ' של אנשים אחרים ולאמץ את נקודת מבטם . הפרק הזה מזמן גם ארגון אירועים כיתתיים בשילוב אנשים מקבוצות אוכלוסייה שונות שיספרו על חוויותיהם האישיות הקשורות לנושאי הלימוד : עולה חדש או עולה ותיק , מתנדב בקהילה , מורה טיפולית , מישהו שעוסק בקליטת עלייה , אישה שפרצה את מחסום המגדר , וכדומה . בחוברת הפעילויות ישנן כמה הצעות לאירועים כאלה . חשיבותם של נושאים אלה רבה הן לפיתוח הזהות של התלמידים והן לפיתוח תחושת השייכות הלאומית שלהם . ( ראו למשל פעילות " קליטת עליה ביישוב " בעמוד 37 בחוברת ( . פרק זה מעלה גם את הקשיים והפערים הקיימים בקרב אוכלוסיית ישראל , ואלה מובאים ברגישות ובהתאמה לגיל הילדים . אנו מציעים לעסוק גם בסוגיות אלה ( יש הפניות אליהן ב " עוצרים לרגע " ,...  אל הספר
מטח : המרכז לטכנולוגיה חינוכית