המושג אזור מקבל בפרק זה משמעויות אחדות . בעמ ' 6 מדובר על כך שאזור הוא חלק משטח של מדינה , וכן שיש אזורי חיוג , ובעמ , 16 ' מדובר על אזורים בתוך כל יישוב . פעילות , 5 עמוד 9 בחוברת כמעט לכל יישוב יש מפה . מומלץ לקבל או לרכוש מהרשות המקומית מפת יישוב לכל תלמיד . מטרת המשימות היא ללמוד להיעזר ברשת הקווים שלאורך ולרוחב המפה כדי לאתר מקומות . התלמידים מתבקשים לאתר מקומות ביישוב שלהם ולתאר מסלול הליכה . התיאור צריך להיות עשיר בפרטים , כך שגם מי שאינו מכיר את היישוב יוכל ללכת בעזרתו במסלול . פעילות , 6 עמוד ים 11 – 10 בחוברת אפשר להציע לתלמידים ( כדאי בעבודה קבוצתית ) למצוא במפה של ישראל שמות של יישובים שמתחרזים , בדומה למה שעשתה נעמי שמר . אפשר להכין " קיר טיולים " – התלמידים ידביקו דפי מידע על יישובים שונים שבהם ביקרו . כדי להעשיר את היישובים שהתלמידים מכירים ברחבי המדינה אפשר לשחק משחקים שונים . למשל : המורה או תלמיד משרטטים קווים על פי מספר האותיות בשם היישוב . כל קבוצה מנחשת בתורה אות , הקבוצה הראשונה שמזהה את שם היישוב מנצחת . פעילות , 9 עמוד 13 בחוברת זהו הסקר הראשון שהתלמידים מתבקשים...  אל הספר
מטח : המרכז לטכנולוגיה חינוכית