חבורת תושבי הספר 5 ילדים ותוכי הם משתתפים קבועים בכל פרקי הספר וחוברת הפעילויות . הדמויות המצוירות הן בנות אותו גיל של התלמידים ומדברות בשפתם , מראן ודבריהן מתובלים בקורטוב של הומור , והמידע שהן מעבירות אינו מנוכר ומגיע "מגבוה " , אלא הוא חלק מהתרחשות " אמיתית " שמתרחשת מול עיני התלמידים ומעוררת עניין ורצון לקחת בה חלק . הדמויות הן חוליה מקשרת ומתווכת בין הלומדים לבין הטקסט , ותפקידיהן אחדים : להבהיר , להעיר ולהאיר מרכיבים שונים בנושאי הלימוד , לעורר שיח דבור ודיונים , ליצור עניין ומעורבות , לעורר את התלמידים להגיב לדבריהן , ולציין נקודות השקה עם העולם שמחוץ לחומרי הלימוד . לדוגמה בספר : בעמ ' 6 ובעמוד 16 הילדים והתוכי מרחיבים את משמעות ה מושג " אזור " . בעמ ' 8 מביאים היבט לשוני – הם מקשרים את הכיוון מזרח לזריחת השמש , ואת הכיוון מערב לשעת הערב . בעמ 51 ' הם מעלים לדיון את הסוגיה של שוויון בין בנים לבנות , ומזמינים את הלומדים להביע את דעתם . בעמ 54 ' הם מדגימים את מיומנות שאילת השאלות . בעמ 66 ' הם מציעים התייחסות אישית לטקסט הדן בהכללות מופשטות . בעמ ' 99-98 הם מציעים לערוך רפלקציה ע...  אל הספר
מטח : המרכז לטכנולוגיה חינוכית