" אם מחפשים מכנה משותף כולל לאזרחים במדינת ישראל , אז אין מכנה משותף לבד מהאזרחות . זה המכנה המשותף הרחב . היתרון של המכנה המשותף הזה שהוא לא מתחרה והוא לא מתנגש בזהויות הקבוצתיות הפרטיקולריות . ' להיות אזרח ' זה לא מוציא וזה לא שולל וזה לא סותר את העובדה שמישהו יהודי ושמישהו פלשתיני , שמישהו דתי ומישהו איננו דתי . זאת אומרת ש המושג אזרחות לא נמצא במריבה עם השתייכויות וזהויות אחרות . לכן אני חושב שיש צורך חברתי עמוק בחיזוק האזרחות כמכנה משותף " . ( מרדכי קרמניצר ) המושג שעליו בנוי הפרק כולו הוא " אזרח " . מונח זה מבטא את הקשר של האדם למדינתו , למסגרת המדינית שבה הוא חי באופן קבוע ואליה הוא שייך . האוכלוסייה של מדינת ישראל מגוונת מאוד . חיים כאן בני עמים שונים ובני דתות שונות , חיים כאן יהודים דתיים וחילונים , חרדים ומסורתיים , ותיקים ועולים , אנשים מארצות מוצא שונות ומקבוצות אתניות שונות , צעירים ומבוגרים , עשירים ועניים . בין הקבוצות השונות שבחברה הישראלית יש לעתים עימותים וחלוקי דעות . מה שמאחד את כולם הוא היותם אזרחי המדינה . הדבר הראשון שמשותף לכל אזרחי המדינה הוא מקום המגורים - כו...  אל הספר
מטח : המרכז לטכנולוגיה חינוכית