ה קדמה התכנים בספר לחיות יחד בישראל - ג פותחו ונכתבו בהתאם לתוכנית הלימודים החדשה . על פי התוכנית , בשכבת גיל זו בולטים המרכיבים החברתיים – אזרחיים . חומרי הלימוד ( ספר הלימוד וחוברת הפעילויות ) כוללים 3 יחידות , והן מטפלות בכל הנושאים הנדרשים על פי תוכנית הלימודים החדשה ב " מולדת חברה ואזרחות . " נקודת המוצא בבניית הרצף הלימודי היא הכיתה וחברת הילדים - הקבוצות החברתיות הקרובות ביותר ללומד . לדעתנו מתאים לפתוח את השנה בקבוצה הקרובה והמוכרת לילדים ולהעביר עקרונות מרכזיים מתוך עולם החוויות המוכר אל עולם מוכר פחות . ככל שמתקדמים בספר הלימוד , מעגלי קבוצות ההשתייכות הולכים ומתרחבים - היחידה השנייה עוסקת בסביבה הקרובה , והיחידה השלישית עוסקת במדינת ישראל – המולדת שלנו .  אל הספר
מטח : המרכז לטכנולוגיה חינוכית