ד '' ר רבקה שפק ליסק ( 20 / 3 / 2007 ) סין השלימה בסוף המאה 20-ה מהפך כלכלי עם השלכות חברתיות ומדיניות עמוקות , של מעבר מהיר לכלכלת שוק במאפיינים ייחודיים . הצלחת התהליך ממצבת אותה בעמדת זינוק להחליף את ארה"ב כמעצמת העל המובילה . לפני מספר ימים החליט הפרלמנט הסיני לחוקק חוק תקדימי המגן על הרכוש הפרטי והעסקים הפרטיים במדינה . בנוסף , ביטל הפרלמנט את הטבות המס מהן נהנו עד כה חברות זרות , והעמיד את המס האחיד למשקיעים זרים ומקומיים על שיעור של . 25 % התפתחות זו מסמנת צעד חשוב נוסף בדרך הסלולה והבטוחה בה הולכת סין מאז מותו של המנהיג , מאו , לכיוון שוק קפיטליסטי . פריחה כלכלית לאחר מותו של מאו , הפרגמטיסטים שינו לחלוטין את המדיניות הכלכלית , אך נשארו נאמנים לשיטת השלטון הקומוניסטית מבחינה מדינית . התכנית הכלכלית החדשה שנהגתה נקראה " סוציאליזם עם אפיונים , "סיניים והיוותה סטייה ברורה מהמודל הסובייטי בתחום הכלכלי . המנהיגים החדשים הכחישו שהתכנית מהווה שיבה לקפיטליזם , אבל הרפורמה כללה מרכיבים דומים ביותר לשיטה זו . בעיקרון מדובר היה בשיבה לשוק חופשי , ואימוץ שיטות הנהוגות בארצות הקפיטליסטיות ,...  אל הספר
מטח : המרכז לטכנולוגיה חינוכית