איסוף נתונים על תושבי העולם , עיבוד הנתונים והפצתם לכל דורש , מתבצעים כיום ללא הרף בעזרת מערכות התקשורת ובעזרת טכנולוגיות המידע המתפתחות בקצב מהיר ביותר . מלאכת האיסוף של נתונים אמינים ומדויקים היא מלאכה יקרה ומורכבת , למרות טכנולוגיות המידע המתוחכמות של ימינו . את מאגרי הנתונים הבסיסיים של מדינות העולם יוצרים בעזרת מפקדי אוכלוסין , הנערכים בערך אחת 10-ל שנים 200-בכ ממדינות העולם . במועד שנקבע למפקד אוכלוסין במדינה מסוימת , התושבים ממלאים שאלונים הנוגעים לתחומים רבים של חייהם – פרטים מזהים , משלח-יד והשכלה , וכן פרטים אודות רמת חייהם . השאלונים אינם אחידים בכל מדינות העולם , ובכל מדינה מחליטים אילו תחומים ייבדקו במפקד האוכלוסין , ואילו שאלות יישאלו . הנתונים המתקבלים ממפקד האוכלוסין נאספים , בדרך כלל , על ידי מוסד ציבורי מרכזי , שממיין , מעבד , מנתח ומפרש אותם . בישראל , למשל , המוסד הציבורי העוסק בכך הוא " הלשכה המרכזית . "לסטטיסטיקה המידע שנאסף במפקדי האוכלוסין מתעדכן באופן מתמיד בעזרת איסוף ורישום נתונים שוטף – כל ילד שנולד , כל אדם שנפטר , וכל אזרח שיוצא מן המדינה או נכנס אליה , נר...  אל הספר
מטח : המרכז לטכנולוגיה חינוכית