לנושאים רבים בספר " אנשים ויישובים" יש ביטוי בחיי היום-יום ובאמצעי התקשורת , וחשוב מאוד לשלב חומרים אקטואליים במהלך הלימוד . לשילוב האקטואליה מטרות שונות : - עדכון נתונים ותופעות . - העשרת הנושאים הנלמדים . - הבלטת הרלוונטיות של הנושאים הנלמדים . - בחינת הנושאים המצויים על סדר היום הציבורי . - יישום החומר הנלמד . - לימוד בדרך מעניינת . - מטרות נלוות : היכרות עם שפת התקשורת ושימוש מושכל וביקורתי באמצעי התקשורת . אפשר לשלב אקטואליה בלימוד הנושא בדרכים שונות : . 1 לשלב ידיעות רלוונטיות לנושאי הספר באופן שוטף במהלך הלימוד : בראשית השיעור , במהלכו או בסיומו . . 2 לאסוף ולנתח קטעי אקטואליה בנושא מסוים . . 3 להפיק כתב-עת בנושא " אוכלוסייה" – אפשר לבחור קבוצה של תלמידים שתשמש מערכת של עיתון ולהוציא מעין כתב-עת בנושא , ובו אסופה של ידיעות . לכתב-העת אפשר להמציא שם ואף להפיץ אותו בין תלמידי הכיתה והשכבה ( המערכת יכולה להיות כיתתית או שכבתית . ( . 4 לבצע פרוייקט מקיף , שיתמשך לאורך תקופת הלימוד ויכלול שלבים אחדים : איסוף , מיון ועיבוד . הצעה למהלך פעילות : איסוף - כבר בראשית הלימוד , לאחר היכרות ...  אל הספר
מטח : המרכז לטכנולוגיה חינוכית