דילמה נוצרת כאשר קיימים ערכים סותרים או השקפות-עולם מנוגדות . במקומות אחדים בספר מופיעות דילמות , וכדאי לעסוק בהן בטכניקת ההוראה-למידה הנקראת "דיון . "דילמה הצעה למהלך פעילות : שלב א : שיחה במליאת הכיתה , לשם בירור מהות הדילמה . בשיחה הזאת יש להעלות באופן ברור וחד- משמעי את הערכים והשקפות-העולם המנוגדים זה לזה . שלב ב : התלמידים נחלקים לשלוש קבוצות דיון : . 1 קבוצה ובה כל התלמידים המצדדים בערך האחד . . 2 קבוצה ובה כל התלמידים המצדדים בערך האחר . . 3 קבוצה ובה התלמידים שלא החליטו החלטה חד-משמעית . בכל קבוצת דיון התלמידים מעלים את הנימוקים לתמיכתם בערך הזה או האחר . שלב ג : התלמידים יושבים בשלוש הקבוצות במליאת הכיתה ודנים בדילמה . חשוב מאוד לשלב בדיון הזה משחקי תפקידים וויכוחים בין מספר מצומצם של משתתפים ( שאר תלמידי הכיתה צופים . ( שלב ד : מאפשרים לתלמידים ששינו את דעתם במהלך הדיון לשנות את מקומם , ולהסביר מדוע שינו את דעתם . שלב ה : התלמידים מסכמים בכתב את הדעות השונות , ומביעים את דעתם האישית המנומקת .  אל הספר
מטח : המרכז לטכנולוגיה חינוכית